16/22 Odbiór, transport i unieszkodliwianie lub odzysk odpadów medycznych powstałych z działalności SPZOZ w Łukowie

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow

Składanie ofert do dnia: 8 lipca 2022 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 8 lipca 2022 roku o godzinie 10:30

image_pdfimage_print
  1. /
  2. Zamówienia Publiczne
  3. /
  4. 16/22 Odbiór, transport i...
Skip to content