8/21 Sukcesywna dostawa środków czystościowych i sprzętu do utrzymania czystości do SPZOZ w Łukowie

Ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow/public/postepowanie?postepowanie=16948610

Składanie ofert do dnia: 6 lipca 2021 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 6 lipca 2021 roku o godzinie 10:30

image_pdfimage_print
  1. /
  2. Zamówienia Publiczne
  3. /
  4. 8/21 Sukcesywna dostawa środków...
Skip to content