04/21 Dostawa leków do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie (pakiety nr 11,17,18,21,25,26,28,29,62,77 powtórzone)

Ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow/public/postepowanie?postepowanie=14393009

Składanie ofert do dnia: 15 kwietnia 2021 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 15 kwietnia 2021 roku o godzinie 10:30

image_pdfimage_print
  1. /
  2. Zamówienia Publiczne
  3. /
  4. 04/21 Dostawa leków do...
Skip to content