16/20 Dostawa sprzętu medycznego dla SPZOZ w Łukowie w ramach projektu unijnego pod tytułem: Doposażenie SPZOZ w Łukowie w sprzęt medyczny

ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

portal.smartpzp.pl/spzozlukow/public/

Składanie ofert do dnia: 31 sierpnia 2020 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 31 sierpnia 2020 roku o godzinie 10:30

 

image_pdfimage_print
  1. /
  2. Zamówienia Publiczne
  3. /
  4. 16/20 Dostawa sprzętu medycznego...
Skip to content