Szpitalny Oddział Ratunkowy

ŁÓŻKA – 6

LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM
Dr n. med. Przemysław Łodej

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
lic. piel. Elżbieta Skwarek – specjalista pielęgniarstwa ratunkowego

KONTAKT Z ODDZIAŁEM
Centrala (25) 798 2000 do 9
Lekarz kierujący oddziałem wew. 299
Pielęgniarka Oddziałowa  wew. 271
Dyżurka pielęgniarek wew. 267
e-mail: sor@spzoz.lukow.pl

obrazek

SPECYFIKA ODDZIAŁU

Szpitalny Oddział Ratunkowy przyjmuje pacjentów zgłaszających się na podstawie skierowania lekarza, przywiezionych przez zespół ratownictwa medycznego lub zgłaszających się samodzielnie w stanie zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia skutkującego zagrożeniem życia.

Do zadań Szpitalnego Oddziału Ratunkowego należy: zapewnienie niezwłocznego zbadania przez lekarza dyżurnego, objęcie pacjenta doraźną opieką pielęgniarską i lekarską stosownie do jego stanu, w tym wykonanie niezbędnych badań i podanie leków, przyjęcie do szpitala i przekazanie do oddziału pacjenta zakwalifikowanego do hospitalizacji, udzielenie porady i pomocy doraźnej pacjentowi nie zakwalifikowanemu do hospitalizacji, prowadzenie dokumentacji medycznej i statystycznej, rejestracja osoby zgłaszającej się z jednoczesną kontrolą uprawnień do korzystania ze świadczeń zdrowotnych.

W SOR dokonywana jest wstępna segregacja i kwalifikacja chorych, wykonywane są wszelkie czynności stabilizujące funkcje życiowe pacjenta, a także ustalany jest kierunek dalszego postępowania diagnostycznego i leczniczego.

obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
image_pdfimage_print
  1. /
  2. Szpital
  3. /
  4. Oddziały Szpitalne
  5. /
  6. Szpitalny Oddział Ratunkowy
Skip to content