Remont i modernizacja Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i Laboratorium Bakteriologicznego

obrazek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie zrealizował projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 -2013.

Tytuł Projektu: „Remont i modernizacja Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i Laboratorium Bakteriologicznego SPZOZ w Łukowie dostosowujące do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 r.”. Całkowita wartość projektu 7 207 556,92 zł,
w tym wartość kosztów kwalifikowanych wyniosła 2 416 169,91 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 053 744,38 zł.

W wyniku realizacji projektu zmodernizowany został 1 budynek o powierzchni użytkowej 1 386,3 m2. W skład robót budowlanych weszły roboty budowlano-konstrukcyjne, roboty odwodnienia dachu i galerii, roboty wykończeniowe zewnętrzne, roboty wykończeniowe wewnętrzne w tym wykonanie ścian działowych zgodnie z nowym układem funkcjonalnym pomieszczeń, wykonanie napraw tynków istniejących i wykonanie nowych na postawionych ściankach działowych, wyłożenie glazurą wybranych pomieszczeń, wyłożenie posadzek wykładziną z PCW lub terakotą. Wymiana drzwi w ciągach komunikacyjnych i do sal chorych.

Po zrealizowaniu inwestycji oddział obserwacyjno-zakaźny wraz z laboratorium bakteriologicznym w 100% został dostosowany do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r.

image_pdfimage_print
  1. /
  2. Projekty Europejskie
  3. /
  4. Remont i modernizacja Oddziału...
Skip to content