Modernizacja i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w SPZOZ w Łukowie

 Informacja o uzyskanej pożyczce na zadanie

„Modernizacja i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w SPZOZ w Łukowie”

w 2012 roku

obrazek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie  informuje, iż w roku 2012 uzyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie  na realizację zadania pn. „Modernizacja i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w SPZOZ w Łukowie” .

 Po przeprowadzonej modernizacji jakość produkowanej wody jest zgodna zarówno
 z normami krajowymi, jak i normami europejskimi. Woda będzie podlegać uzdatnianiu polegającemu głównie na ograniczeniu związków żelaza i manganu. W wyniku realizacji zadania inwestycyjnego są zakładane następujące efekty ekologiczne i rzeczowe:

  • jakość wody zgodna z dyrektywą Unii Europejskiej 98/93/EC o jakości wody przeznaczonej do spożycia, o zawartości: Fe<0,20 mg/dm3, Mn<0,05 mg/dm3.
  • wymiana przestarzałych i nieefektywnych urządzeń na nowoczesne i energooszczędne.
  • zwiększenie pewności działania (wprowadzenie pełnej automatyki procesów technologicznych i ich kontroli).

W ramach inwestycji przeprowadzono również remont wewnątrz budynku Stacji Uzdatniania Wody.

image_pdfimage_print
  1. /
  2. Projekty Europejskie
  3. /
  4. Modernizacja i przebudowa Stacji...
Skip to content