Klauzula informacyjna – Facebook

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informuję się, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie, 21-400 Łuków, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: numer tel. (25) 798 20 00 do 9, wew. 329, adres email: ochronadanych@spzoz.lukow.pl.

3. Cele przetwarzania osobowych danych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia fanpage SPZOZ w Łukowie na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz zasadach określonych przez Facebook Ireland Ldt;
a ponadto w celu:
– informowania użytkowników platformy Facebook o prowadzonej przez SPZOZ w Łukowie działalności oraz promowaniu wydarzeń i akcji zdrowotnych;
–  komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze);
– prowadzenia statystyk i analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage.
Administrator przetwarza dane osób, które dokonały subskrypcji fanpage SPZOZ w Łukowie poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”, opublikowały komentarz lub udostępniły na swoim profilu którykolwiek z materiałów zamieszczonych na fanpage Szpitala.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora  (art. 6  ust. 1 lit. f RODO)

5. Kategorie przetwarzanych danych
– dane identyfikacyjne (imię i nazwisko lub nick Użytkownika);
– dane opublikowane przez Użytkowników na fanpage Szpitala, reakcje na posty, treść komentarzy;
– zdjęcie profilowe.

6. Informacje o odbiorcach danych osobowych
Odbiorcami Pani/Pana danych może być właściciel portalu Facebook za zasadach dostępnych pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy oraz inni użytkownicy Facebook.

7. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane
Pani/Pan dane osobowe będą przetwarzane przez SPZOZ w Łukowie przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności przez okres w jakim są Państwo aktywnym użytkownikiem fanpage’a lub do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane zawarte w postach lub komentarzach mogą być przetwarzane do momentu ich usunięcia. Jeśli nie są Państwo w stanie usunąć określonego komentarza, mogą Państwo zwrócić się o to z prośbą do Administratora. W każdym momencie mogą Państwo zrezygnować z „obserwowania” lub „polubienia” fanpage Szpitala, mogą również zgłosić swój sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych w wyżej wymienionych celach. Niezależnie od przechowywania danych przez SPZOZ w Łukowie, własne okresy przechowywania danych może stosować administrator portalu Facebook.

8. Prawa wynikające z RODO
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

9. Obowiązek podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi korzystanie z niektórych funkcjonalności Facebook np. możliwość zamieszczania komentarzy.

10. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.*

*Profilowanie – dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

image_pdfimage_print
  1. /
  2. Ochrona Danych Osobowych
  3. /
  4. Klauzula informacyjna – Facebook
Skip to content