Programy profilaktyki raka szyjki macicy

Jeśli ukończyła Pani 25 lat i ma Pani nie więcej niż 59 lat SPZOZ w Łukowie zaprasza Panią na bezpłatne badania cytologiczne w Programie profilaktyki raka szyjki macicy.
Poniżej przedstawiamy krótkie informacje, które pomogą Pani w podjęciu decyzji dotyczącej własnego zdrowia.

Rak szyjki macicy jest drugim, co do częstości występowania nowotworem u kobiet w Polsce. Rocznie choroba ta dotyka ok. 4 tys. kobiet. Blisko 2 tys. Polek umiera z tego powodu.

Celem programu jest zmniejszenie umieralności kobiet na raka szyjki macicy. W wyniku przeprowadzenia badania cytologicznego można wykryć zmiany przedrakowe i raka we wczesnym okresie. Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów, każdego roku w Polsce notuje się 13 przypadków raka szyjki macicy na 100 tys. kobiet. Rozwój raka inwazyjnego poprzedza stosunkowo długi okres zamian przedrakowych. Dlatego tak ważne jest wczesne wykrycie zmian przedrakowych, które pozwali na szybkie podjęcie odpowiedniego leczenia, które nie pozwoli na dalszy rozwój choroby i umożliwi całkowite wyleczenie.

Program skierowany jest do kobiet w wieku od 25 do 59 lat, (przy określaniu wieku pod uwagę brany jest rok urodzenia) ubezpieczonych, które nie uczestniczyły w programie profilaktyki raka szyjki macicy w ciągu ostatnich 36 miesięcy lub otrzymały pisemne wskazanie do następnego badania za 12 miesięcy.

Czynnikami ryzyka warunkującymi powstawanie choroby są min.:

 • zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
 • wiek – zachorowalność zwiększa się wraz z wiekiem- szczyt zachorowań przypada pomiędzy 45 a 55 r.ż.
 • wczesne rozpoczęcie życia seksualnego
 • duża liczba partnerów seksualnych
 • duża liczba odbytych porodów
 • niski status społeczny i ekonomiczny
 • palenie papierosów
 • stwierdzona wcześniej zmiana patologiczna w badaniu cytologicznym

Porada na etapie podstawowym obejmuje: przeprowadzenie wywiadu, wypełnienie ankiety, pobranie materiału do badania cytologicznego, edukację w zakresie profilaktyki nowotworu szyjki macicy, wysłanie pobranego materiału wraz z wypełnioną ankietą do pracowni diagnostycznej, wręczenie przez lekarza pacjentce wyniku badania i decyzja co do dalszego postępowania, zalecenie ponownego zgłoszenia się na badanie po trzech latach w ramach programu. Jeżeli wynik badania jest prawidłowy, to na następne badanie cytologiczne w ramach programu należy zgłosić po 3 latach, chyba że na otrzymanym wyniku badania jest informacja o zgłoszeniu się na badanie za 12 miesięcy.

Jeżeli wynik badania cytologicznego wzbudzi jakiekolwiek wątpliwości lekarza, pacjentka zostanie skierowana na dalsze badania na etapie pogłębionym programu, który obejmuje: badanie kolposkopowe i ewentualne badanie histopatologiczne wycinków.

Na badanie zapraszamy Panią do:

 • Poradni Ginekologiczno-Położniczej, Al. Kościuszki 2A, tel. 609 005 172, w godz. pon.-pt.8.00- 14.30 oraz środa 8.00-18.00
 • Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Patologii Ciąży (budynek szpitala II piętro), ul. Doktora A. Rogalińskiego 3, tel. (25)798 2001 do 9 wew. 247, w godz. pn.-pt.8.00-14.30 (należy zgłosić się do Pielęgniarki Oddziałowej).

Mile widziana rejestracja telefoniczna.

image_pdfimage_print
 1. /
 2. Dla Pacjentów
 3. /
 4. Programy Profilaktyczne
 5. /
 6. Programy profilaktyki raka szyjki...
Skip to content