Program profilaktyki raka piersi

Jeśli ukończyła Pani 50 lat i ma Pani nie więcej niż 69 lat SPZOZ w Łukowie zaprasza Panią na bezpłatne badania mammograficzne w Programie profilaktyki raka piersi.

Poniżej przedstawiamy krótkie informacje, które pomogą Pani w podjęciu decyzji dotyczącej własnego zdrowia.

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Stanowi około 20 procent wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe u Polek.

Obserwacja częstości zachorowań w poszczególnych grupach wiekowych wykazała, że drastyczny wzrost zachorowań występował w przedziale wiekowym od 50 do 69 roku życia. Rak piersi występuje częściej po menopauzie. Najważniejszym czynnikiem wpływającym w istotny sposób na wyniki leczenia jest jak najwcześniejsze wykrycie nowotworu. Głównym założeniem programu jest więc zmniejszenie umieralności kobiet z powodu raka piersi oraz obniżenie wskaźnika umieralności z powodu raka piersi do poziomu osiągniętego w przodujących w tym zakresie krajach Unii Europejskiej.

Program adresowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat (przy określaniu wieku brany jest pod uwagę rok urodzenia) ubezpieczonych, które w ciągu ostatnich 24 czterech miesięcy nie uczestniczyły w programie.

Należy wiedzieć, że czynnikami ryzyka, które mogą warunkować zachorowanie są min.:

 • rak piersi wśród członków rodziny (matka, babka, siostra)
 • wczesna pierwsza miesiączka przed 12 rokiem życia
 • późna menopauza po 55 roku życia
 • urodzenie dziecka po 35 roku życia, bezdzietność

Program daje możliwość wykonania i oceny mammografii w zakładach opieki zdrowotnej, które zawarły umowę z NFZ. Porada profilaktyczna w programie obejmuje: przeprowadzenie wywiadu i wypełnienie ankiety, badanie mammograficzne (2 x 2 zdjęcia mammograficzne wraz z opisem dokonanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie radiodiagnostyki), sporządzenie Karty badania mammograficznego.

Jeśli wynik badania mammograficznego, wykonanego w ramach programu wzbudzi wątpliwości lekarza, skieruje on kobietę na dalszą diagnostykę w ramach programu, a jeśli okaże się to konieczne na dalsze leczenie w szpitalu lub przychodni specjalistycznej.
Jeżeli wynik jest prawidłowy, to na następne badanie mammograficzne w ramach programu należy zgłosić się po 2 latach, chyba że na otrzymanym wyniku badania jest informacja o zgłoszeniu się na badanie za 12 miesięcy.

W trakcie porady na etapie pogłębionej diagnostyki, lekarz w zależności od wskazań medycznych decyduje, które z dostępnych w ramach programu procedur (badań diagnostycznych) należy wykonać w celu postawienia ostatecznego rozpoznania.

Na badanie zapraszamy Panie do:

 • Pracowni Mammografii (budynek szpitala I piętro) ul. Doktora A. Rogalińskiego 3,
  Rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu (25) 798 20 00 do 9 wew. 260, pn.-pt. w godz. 8.00- 14.00.

Informacja nt. bezpłatnych programów profilaktycznych realizowanych w POZ

SPZOZ w Łukowie informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych programów profilaktycznych, realizowanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w ramach:

 • profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK),

oraz pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej, w ramach:

 • profilaktyki gruźlicy.

 

image_pdfimage_print
 1. /
 2. Dla Pacjentów
 3. /
 4. Programy Profilaktyczne
 5. /
 6. Program profilaktyki raka piersi
Skip to content