Program profilaktyki chorób układu krążenia

Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność w Polsce z tego powodu należy do najwyższych w Europie.

Program adresowany do osób, będących w danym roku kalendarzowym w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu.

Do realizacji Programu Profilaktyki Chorób Układu Krążenia zobowiązany jest każdy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, który posiada umowę z NFZ lub jest zatrudniony w podmiocie, który taką umowę ma zawartą.

Kryteria kwalifikacji do udzielania świadczeń gwarantowanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia:

Osoby obciążone następującymi czynnikami ryzyka:

 1. nadciśnienie tętnicze krwi (wartość RR > 140/90 mmHg),
 2. zaburzenia gospodarki lipidowej (podwyższone stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, triglicerydów i niskie stężenie HDL-cholesterolu)
 3. palenie tytoniu
 4. niska aktywność ruchowa
 5. nadwaga i otyłość
 6. upośledzona tolerancja glukozy
 7. wzrost stężenia fibrynogenu
 8. wzrost stężenia kwasu moczowego
 9. nadmierny stres
 10. nieracjonalne odżywianie
 11. wiek
 12. płeć męska
 13. obciążenia genetyczne

znajdujące się na liście pacjentów zadeklarowanych do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, spełniające powyższe kryteria.

Wymagane procedury medyczne:

 • przeprowadzenie wywiadu i wypełnienie karty badania profilaktycznego
 • wykonanie badań biochemicznych krwi (stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL cholesterolu, HDL-cholesterolu, triglicerydów i poziomu glukozy), dokonanie pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, określenie współczynnika masy ciała – Body Mass Index – BMI).
 • ustalenie terminu wizyty u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się pacjent.
 • wpisanie wyników badań do karty badania profilaktycznego,
 • w trakcie wizyty u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej:
  • badanie przedmiotowe świadczeniobiorcy oraz ocena czynników ryzyka zachorowań na choroby układu krążenia;
  • kwalifikacja świadczeniobiorcy do odpowiedniej grupy ryzyka oraz ocena globalnego ryzyka wystąpienia w przyszłości incydentu sercowo-naczyniowego według klasyfikacji SCORE i zapisanie uzyskanego wyniku w karcie badania profilaktycznego;
  • edukacja zdrowotna świadczeniobiorcy oraz decyzja co do dalszego postępowania z pacjentem.
 • przekazanie świadczeniobiorcy, u którego rozpoznano chorobę układu krążenia, przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej informacji o wynikach badania oraz zaleceń dotyczących konieczności zmiany trybu życia lub kierowanie świadczeniobiorcy na dalszą diagnostykę lub leczenie.

Świadczenia w ramach programu udzielane są bez skierowania!

Udział w ww. programie ma na celu wczesne wykrycie ewentualnych chorób układu krążenia, a tym samym jak najszybsze podjęcie przez lekarza odpowiedniego leczenia.

image_pdfimage_print
 1. /
 2. Dla Pacjentów
 3. /
 4. Programy Profilaktyczne
 5. /
 6. Program profilaktyki chorób układu...
Skip to content