21/22 Dostawa testów i odczynników laboratoryjnych i bakteriologicznych wraz z dzierżawą aparatów do SPZOZ w Łukowie

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow

Składanie ofert do dnia: 19 października 2022 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 19 października 2022 roku do godziny 10:30

image_pdfimage_print
  1. /
  2. Author: zp
  3. /
  4. Page 3
Skip to content