14/24 Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby bloku operacyjnego SPZOZ w Łukowie w ramach projektu „Przebudowa, modernizacja oraz doposażenie SOR i pracowni diagnostycznych”

Ogłoszenie o zamówieniu TED

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia TED

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet

https://spzozlukow.ezamawiajacy.pl/pn/SPZOZLUKOW/demand/notice/public/132164/details

Składanie ofert do dnia: 27 czerwca 2024 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 27 czerwca 2024 roku o godzinie 10:30

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print
  1. /
  2. 2024
  3. /
  4. czerwiec
  5. /
  6. Page 7
Skip to content