Dzień Otwarty w Poradni POZ w Stoczku Łukowskim

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie jest otwarty na zmieniające się realia oraz potrzeby i oczekiwania pacjentów. Z tego względu w celu poprawy warunków i dostępności  do usług medycznych dla mieszkańców Miasta i Gminy Stoczek Łukowski w I kwartale 2021 roku zainaugurowano prace budowlane obejmujące remont, przebudowę oraz termomodernizację pomieszczeń budynku, w którym zlokalizowana jest: Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Zespół Ratownictwa Medycznego, Rehabilitacja, Apteka oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej. Zadanie swoim zakresem obejmowało trzykondygnacyjny budynek o powierzchni ok. 1600 m2 wraz z rozbudową o nowy szyb windowy oraz zagospodarowaniem terenu i budową parkingu. Wartość inwestycji stanowi kwotę 5,4 mln zł sfinansowaną z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Aby zaprezentować nowoczesne oblicze wyremontowanego budynku i jednocześnie przybliżyć działalność zlokalizowanej w nim Poradni POZ, 24 sierpnia Dyrekcja i Pracownicy SPZOZ w Łukowie zorganizowali  DZIEŃ OTWARTY. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Na wydarzenie licznie przybyli zarówno mieszkańcy Stoczka Łukowskiego, jak i przedstawiciele Powiatu Łukowskiego oraz Samorządu Gminy i Miasta Stoczek Łukowski. Zastępca Dyrektora SPZOZ w Łukowie ds. Inwestycji i Remontów Pan Dariusz Orzeł omówił procesy inwestycyjne, które zaszły przez okres trwania remontu obiektu oraz oprowadził przybyłych gości przedstawiając efekty wykonanych prac.
To druga już taka akcja zorganizowana przez łukowski Szpital. W lipcu Dzień Otwarty odbył się także w nowo wybudowanej Poradni POZ w Wojcieszkowie, która wraz z Poradnią w Stoczku Łukowskim wchodzi w skład struktury organizacyjnej SPZOZ w Łukowie. Pozostałe obiekty Podstawowej Opieki Zdrowotnej łukowskiego Szpitala rozmieszczone są zarówno na terenie miasta Łuków (Al. T. Kościuszki,  ul. Partyzantów), jak i całego powiatu łukowskiego (Gręzówka, Jedlanka, Serokomla, Trzebieszów, Wandów).

Relacja tv: https://telewizja.lukow.pl/2022/08/31/zakonczyl-sie-remont-poradni-poz-w-stoczku-lukowskim/

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA DEKLARACJI I ZAPISÓW DO NASZYCH PORADNI!!!

image_pdfimage_print
  1. /
  2. Aktualności
  3. /
  4. Dzień Otwarty w Poradni...
Skip to content