24/20 Dostawa leków do SPZOZ w Łukowie (produkty lecznicze i programy lekowe)

ogłoszenie o zamówieniu ogłoszone dn16.12.2020

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

http://portal.smartpzp.pl/spzozlukow/public/postepowanie?postepowanie=11941846

Składanie ofert do dnia: 20 stycznia 2021 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 20 stycznia 2021 roku do godziny 10:30

image_pdfimage_print
  1. /
  2. Zamówienia Publiczne
  3. /
  4. 24/20 Dostawa leków do...
Skip to content