: Laboratorium ::.

eLABORAT

Internetowa platforma publikacji wyników

 

: Menu Główne ::.
Zakres usług medycznych

Konkursy i Ogłoszenia

Skargi i wnioski
Projekty Europejskie
ZASADY WYSTAWIANIA RECEP

50-lecie łukowskiego szpitala
XIX Światowy Dzień Chorego
Zakup gastroskopu i kardiomonitora ze środków PZU Życie SA
Ranking Rzeczypospolitej 2009
Otwarcie Oddziałów
Dąb Ryszarda Kaszubskiego
Wizyta biskupa
Teleradiologia

Oddział Ginekologiczno Położniczy i Patologii Ciąży
Historia Szpitala

Wyróżnienia
Dla Pacjentów
Apteka
Telefony
Kontakt

Ustawy

Zamówienia Publiczne
Zamówienia do kwoty 30 000 euro

Poczta
 


Większość informacji dotyczących organizacji i zasad działania naszej placówki są umieszczone na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej

Liczba odwiedzin: 1115431

: Wyszukiwarka ::.

 

Otwarcie Oddziałów   dodano: 2009-10-09 14:10:37
Otwarcie Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego wraz z Pracownią Bakteriologii oraz nowo utworzonego Oddziału Rehabilitacyjnego


      W dniu 7 października 2009 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łukowie został oficjalnie otwarty zmodernizowany Odział Obserwacyjno-Zakaźny wraz z Pracownią Bakteriologii oraz nowo powstały Oddział Rehabilitacji. Uroczyste przecięcie wstęgi było efektem kontynuacji wytężonych zadań podjętych przez władze szpitala na przestrzeni kilku ostatnich lat.
     To niewątpliwie zasługa kierownictwa SPZOZ w Łukowie w osobach Dyrektora Naczelnego Jerzego Kamińskiego, Z-cy Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych Henryka Izdebskiego oraz Z-cy Dyrektora ds. lecznictwa – Władysława Kobielskiego.
     Ta wspaniała inwestycja nie powstałaby gdyby nie pomoc i wsparcie zarówno Samorządu Powiatu i Miasta Łuków oraz Rady Społecznej przy SPZOZ w Łukowie. Dużą pomoc w postaci sfinansowania prac związanych z termomodernizacją obiektów, szpital uzyskał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za co serdecznie jestem wdzięczny – powiedział otwierając uroczystość Dyrektor Jerzy Kamiński.

     Na uroczystość przybyli: Tomasz Pękalski – Dyrektor Lubelskiego oddziału Wojewódzkiego NFZ, Andrzej Kowalik - Z-ca Dyrektora ds. ekonomicznych NFZ, Teresa Szpilewicz – kierownik Delegatury LOW NFZ w Białej Podlaskiej, Dariusz Hankiewicz – Dyrektor SPZOZ w Radzyniu Podlaskim, Anna Kwiatkowska – Dyrektor Sanepidu w Łukowie, Barbara Manowiec Niedzińska – inspektor Państwowej Inspekcji Pracy, Longin Kajka – starosta łukowski, Henryk Lipiec - vice starosta, radni powiatowi na czele z Wiesławem Grudniem – Przewodniczącym Rady Powiatu, radni miejscy reprezentowani przez zastępcę burmistrza Jarosława Sycha, w imieniu Wojewody Lubelskiego - Leszek Świętochowski oraz członkowie Rady Społecznej przy SPZOZ w Łukowie z jej Przewodniczącym Bogusławem Jazurkiem.
     Obecni byli także główni wykonawcy inwestycji: Krzysztof Kuciński, Stanisław Kapczuk, Mirosław Zalewski, Jerzy Nowak oraz Henryk Godziewicz.
     Uroczystość zaszczycili także ordynatorzy i kierownicy wszystkich komórek organizacyjnych SPZOZ. Gospodarzem honorowym tego dnia była niewątpliwie Adrianna Szychta – ordynator oddziału rehabilitacyjnego oraz Bożena Gajownik – ordynator oddziału obserwacyjno-zakaźnego.
     Oddział Obserwacyjno-Zakaźny był remontowany sukcesywnie, tak aby pacjenci byli w trakcie bez przeszkód hospitalizowani. Był to ostatni oddział łukowskiego SPZOZ-u, który czekał na ten remont i opłaciło się. Przytulne i ciepłe sale chorych, łazienki wykonane na wysoki standard, uwzględniające potrzeby niepełnosprawnych pacjentów, antypoślizgowa wykładzina oraz czystość i wszechobecny zapach nowości. Tak właśnie wygląda Odział Obserwacyjno-Zakaźny po wytężonym remoncie. Ci pacjenci, którzy kiedyś byli hospitalizowani na tym oddziale są zaskoczeni zmianami i mówią, że oddział wygląda nie do poznania.
     Pracownia Bakteriologii jest wykonana zgodnie z najwyższymi standardami europejskimi. Wyposażona w nowoczesny sprzęt do badań mikrobiologicznych, niezbędny do wykrywania groźnych drobnoustrojów oraz zapewniający natychmiastowe pojęcie leczenia. Wśród nich aparat do automatycznej identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów oraz aparat do posiewu krwi i innych płynów ustrojowych, nowoczesne mikroskopy, to tylko niektóre elementy świadczące o tym, iż Pracownia Bakteriologii w SPZOZ w Łukowie zapewnia wysoki standard świadczonych usług.

      Powstanie Oddziału Rehabilitacyjnego było podyktowane potrzebami społecznymi. Utworzono go w miejsce rozwiązanego Oddziału dla Przewlekle Chorych, na który NFZ przestał finansować. W związku zaś z dużą ilością pacjentów po wylewach, udarach mózgu i wypadkach komunikacyjnych, zaistniała wyraźna potrzeba otworzenia właśnie takiego oddziału. Od pierwszych chwil jego postania oddział ma pełne obłożenie łóżek, a pacjenci mogą korzystać z najnowocześniejszego sprzętu rehabilitacyjnego zarówno w oddziale stacjonarnym jak i ośrodku rehabilitacji dziennej, który znajduje się piętro niżej. Modernizacja budynku poprzez dobudowanie dźwigu osobowego zapewnia pacjentom sprawne i samodzielne poruszanie się.

     To wspaniała chwila dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie. Władze szpitala życzą sobie takich kolejnych udanych inwestycji. W przyszłości czeka placówkę modernizacja Bloku Operacyjnego. Takie dni jak te wieńczą dzieło pracy wielu ludzi i jest to powód do dumy i satysfakcji z dobrze wykonanej pracy i z pożytkiem wydanych pieniędzy. Zarząd szpitala życząc sobie i pacjentom kolejnych sukcesów na polu rozwoju łukowskiego szpitala, składa serdeczne gratulacje wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu.

 

Czas generowania strony: 0.002 s