Projekty Europejskie

Projekty zrealizowane

Wsparcie SPZOZ w Łukowie w obszarze chorób zakaźnych

Doposażenie SPZOZ w Łukowie w sprzęty medyczne

Wyposażenie SOR w SPZOZ w Łukowie istotnym elementem poprawy działania systemu ratownictwa medycznego w Powiecie Łukowskim”

Informatyzacja w celu wdrożenia EDM wraz z uruchomieniem e-usług w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łukowie

Remont i przebudowa (modernizacja) parteru budynku POZ w Jedlance z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Jedlanka dz. nr 839

2013-12-16 – Remont i modernizacja Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego i Laboratorium Bakteriologicznego

2012-12-20 – Modernizacja i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w SPZOZ w Łukowie