1

Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZOZ w Łukowie

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług transportu drogowego taksówką.

Ogłoszenie o wyniku
ZAPYTANIE OFERTOWE

Sprzedaż i sukcesywna dostawa oleju napędowego grzewczego w sezonie grzewczym 2022/2023.
ZO SI/10/2022 Dostawa aktualizacji licencji oprogramowania vm backup
ZO SI/9/2022 Poprawa cyberbezpieczeństwa w SPZOZ w Łukowie