1

Sprzedaż i sukcesywna dostawa oleju napędowego grzewczego w sezonie 2023/2024
SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI DO SPZOZ W ŁUKOWIE

 1. Zapytanie Ofertowe
 2. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZO
 3. Formularz asortymentowo-cenowy
 4. Oświadczenie o dopuszczeniu
 5. Wzór umowy – materiały do sterylizacji
 6. ODPOWIEDZI NA PYTANIA
 7. Ogłoszenie o wyniku postępowaniaSUKCESYWNA DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCIOWYCH I SPRZĘTU DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI DO SPZOZ W ŁUKOWIE

 1. Zapytanie Ofertowe
 2. Formularz ofertowy
 3. Formularz asortymentowo – cenowy
 4. Oświadczenie o dopuszczeniu
 5. Wzór umowy

Odpowiedzi na pytania

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZOZ w Łukowie

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług transportu drogowego taksówką.

Ogłoszenie o wyniku