1

22/20 DOSTAWA RĘKAWIC NA POTRZEBY SPZOZ W ŁUKOWIE

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ i załączniki

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania 9.10.2020

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 
Zapytanie ofertowe – Sprzedaż i sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2020/2021
Informacja dla pacjentów

W okresie zwiększonej liczby zachorowań i zagrożenia wirusowego SPZOZ w Łukowie zachęca pacjentów do:

  • korzystania z rejestracji telefonicznej;
  • korzystania z teleporady – w szczególności w celu uzyskania recepty – osoby cierpiące na choroby przewlekłe i regularnie zażywające te same leki, nie muszą osobiście udawać się do lekarza po receptę. Mogą uzyskać ją w formie e-recepty. Podczas teleporady pacjent otrzyma 4-cyfrowy kod, z którym udaje się do apteki;

ponadto

  • pacjenci proszeni są o przychodzenie na wizytę do przychodni specjalistycznej i POZ nie wcześniej niż 20 min przed wyznaczoną godziną.Zapytanie ofertowe – Zakup garażu z płyty warstwowej
Ubezpieczenie SPZOZ w Łukowie

Ogłoszenie na ubezpieczenie szpitala

https://suprabrokers.pl/przetargi-medycyna/usluga-ubezpieczenia-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-w-lukowie-siwz-nr-163-2020-n-lukow/