ZAPYTANIE OFERTOWE – kompletne opracowanie wielobranżowych projektów budowlanych i wykonawczych dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Ośrodka Zdrowia w Wojcieszkowie”.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 do formularza oferty_formularz specyfikacji cenowej
Załącznik nr 1 do ZO_oferta
 Załącznik nr 2 do ZO_oświadczenie o kwalifikacjach
Załącznik nr 3 do ZO_Wzór_umowy na wykonanie projektu OZ Wojcieszków
Załącznik nr 4 do ZO charakterystyka opracowania 
Pytania

Ogłoszenie o wyniku