Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przeprowadzenie termomodernizacji budynków należących do Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie