Zapytanie ofertowe na wykonanie płyty fundamentowej pod rezonans magnetyczny.

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik do zapytania ofertowego
 3. Załącznik do formularza oferty
 4. Załącznik – wykaz zrealizowanych robót
 5. Link do projektu budowlanego
 6. Projekt umowyOgraniczenie odwiedzin pacjentów

Ze względu na sytuację epidemiologiczną oraz zwiększoną zapadalność na choroby dróg oddechowych w sezonie jesienno- zimowym, z dniem 02.10.2021 r. wprowadza się ograniczenie odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w SPZOZ w Łukowie.

 1. Odwiedziny pacjentów w oddziałach szpitalnych możliwe są w sytuacji pogarszającego się stanu zdrowia lub zagrożenia życia pacjenta za zgodą lekarza kierującego oddziałem lub innego lekarza oddziału po uprzednim wypełnieniu ankiety epidemiologicznej przy wejściu do oddziału i pomiarowi temperatury przez personel oddziału. Negatywna ocena uniemożliwi  wejście na salę chorych.
 2. U pacjenta może przebywać wyłącznie 1 osoba odwiedzająca.
 3. Czas odwiedzin nie powinien przekraczać 15 minut.
 4. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do noszenia maseczki zakrywającej nos i usta, dezynfekcji rąk (przed wejściem i po wyjściu z oddziału) oraz zachowania  bezpiecznej odległości od innych osób przebywających w sali chorych (min. 1,5 m).
 5. Osoby z objawami infekcji, przeziębienia (katar, gorączka, kaszel) nie mogą odwiedzać pacjentów.
 6. W Oddziale Dziecięcym przy dziecku może przebywać jeden opiekun. Zaleca się, aby opiekunowie nie zmieniali się podczas opieki nad dzieckiem.Teleporady w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej (AOS)

Od 1 października obowiązują nowe zasady udzielania teleporad w Przychodni Specjalistycznej. Więcej informacji pod linkiem: https://www.spzoz.lukow.pl/szpital/poradnie-specjalistyczne/zasady-udzielania-teleporad-w-ramach-ambulatoryjnej-opieki-specjalistycznej/