25/20 Wykonanie remontu, rozbudowy, przebudowy i termomodernizacji oraz zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Stoczku Łukowskim przy ul. Piłsudskiego 32a

Ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow/public/postepowanie?postepowanie=12190992

Składanie ofert do dnia: 14 stycznia 2021 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 14 stycznia 2021 roku do godziny 10:30
ORGANIZACJA SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19

NFZ Informuje, że nastąpiły zmiany w harmonogramie realizacji szczepień pracowników sektora ochrony zdrowia.

Data przyjmowania zgłoszeń personelu sektora ochrony zdrowia przez szpitale węzłowe uległa zmianie z  28 grudnia 2020 r. na 14 stycznia 2021 r., do godziny 11.00.

Informacji udziela Dział Analiz i Rozliczeń pod numerem telefonu: 25 798 20 01 wew. 274.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.
Podziękowania dla pracowników SPZOZ w Łukowie
26/20 Dostawa bielizny jednorazowego użytku i środków ochrony osobistej do SPZOZ w Łukowie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ i załączniki

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 
ZO na dostawę materiałów opatrunkowych

Wynik postępowania