1

03/21 Budowa poradni POZ w Wojcieszkowie

ogłosznie o zamówieniu

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow/module/postepowanie

Składanie ofert do dnia: 16 kwietnia 2021 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert  dnia: 16 kwietnia 2021 roku o godzinie 10:30

 
02/21 Dostawa drobnego sprzętu medycznego do SPZOZ w Łukowie

Ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow/public/postepowanie?postepowanie=13536162

Składanie ofert do dnia: 10 marca 2021 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 10 marca 2021 roku do godziny 10:30
1/21 Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii obiektów SPZOZ w Łukowie

Ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow/public/postepowanie?postepowanie=12899165

Składanie ofert do dnia: 11 lutego 2021 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 11 lutego 2021 roku do godziny 10:30
Plan zamówień publicznych na rok 2021

Plan Zamówień Publicznych 2021
25/20 Wykonanie remontu, rozbudowy, przebudowy i termomodernizacji oraz zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Stoczku Łukowskim przy ul. Piłsudskiego 32a

Ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow/public/postepowanie?postepowanie=12190992

Składanie ofert do dnia: 14 stycznia 2021 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 14 stycznia 2021 roku do godziny 10:30