1

KONKURS NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SPZOZ W ŁUKOWIE

Ogłoszenie o konkursie

OŚWIADCZENIE

Warunki Konkursu Ofert

Zalacznik-Nr-1-do-WKO

Zalacznik-Nr-2 do WKO

Załącznik Nr 3 do WKO

Załącznik Nr 4 do WKO projekt umowy

 

Ogłoszenie o odwołaniu konkursu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu na czas oznaczony, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie informuje:

   Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuję, że na tablicy ogłoszeń w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łukowie przy ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3, zamieszczono wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu na czas oznaczony, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, w zakresie wynajmu:

  • Powierzchni 55 m2  SPZOZ w Łukowie w celu instalacji odpłatnego systemu  rozpowszechniania telewizji szpitalnej, tj. 55 m2 odpowiadająca 55 odbiornikom tv, zlokalizowanych na terenie SPZOZ Łuków przy ul. Doktora A. Rogalińskiego 3,  na okres 4 lat.    

   Informacja powyższa została opublikowana również w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonej przez SPZOZ w Łukowie pod adresem http://www.spzozlukow.4bip.pl
Ogłoszenie dot. przetargu ustnego nieograniczonego na najem powierzchni pod System telewizji szpitalnej

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU unieważnienie
Badania laboratoryjne

Drodzy Pacjenci! Przypominamy, iż pobieranie materiału do badań realizowane jest także w Poradni Lekarza POZ w Al. T. Kościuszki w Łukowie (Gabinet 101, I piętro):

poniedziałek – piątek,
godz. 7.00 – 10.00

Pacjenci wykonujący test obciążenia glukozą powinni zgłaszać się w godzinach 7.00-7.30.
Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego na najem powierzchni pod System telewizji szpitalnej

Regulamin