SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI DO SPZOZ W ŁUKOWIE

  1. Zapytanie Ofertowe
  2. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZO
  3. Formularz asortymentowo-cenowy
  4. Oświadczenie o dopuszczeniu
  5. Wzór umowy – materiały do sterylizacji
  6. ODPOWIEDZI NA PYTANIA
  7. Ogłoszenie o wyniku postępowania11/23 Modernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego i Laboratorium w ramach projektu „Wsparcie SPZOZ w Łukowie w obszarze chorób zakaźnych”

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 11.08.2023

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 8.08.2023

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o wyniku postępowania e-zamówienia

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow

Składanie ofert do dnia: 17 sierpnia 2023 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 17 sierpnia 2023 roku o godzinie 10:30
13/23 Dostawę sprzętu medycznego dla SPZOZ w Łukowie w ramach projektu „Wsparcie SPZOZ w Łukowie w obszarze chorób zakaźnych”

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia TED

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow

Składanie ofert do dnia: 8 sierpnia 2023 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 8 sierpnia 2023 roku o godzinie 10:30
10/23 Dostawa aparatu RTG do SPZOZ w Łukowie w ramach projektu „Wsparcie SPZOZ w Łukowie w obszarze chorób zakaźnych”

Ogłoszenie o zamówieniu 10.07.2023

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow

Składanie ofert do dnia: 7 sierpnia 2023 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 7 sierpnia 2023 roku o godzinie 10:30
12/23 Odbiór, transport i unieszkodliwianie lub odzysk odpadów medycznych powstałych z działalności SPZOZ w Łukowie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 14.07.2023

Ogłoszenie o zamówieniu 10.07.2023

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow

Składanie ofert do dnia: 24 lipca 2023 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 24 lipca 2023 roku o godzinie 10:30