1

SUKCESYWNA DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCIOWYCH I SPRZĘTU DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI DO SPZOZ W ŁUKOWIE

  1. Zapytanie Ofertowe
  2. Formularz ofertowy
  3. Formularz asortymentowo – cenowy
  4. Oświadczenie o dopuszczeniu
  5. Wzór umowy

Odpowiedzi na pytania

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyniku postępowania