ZO na dostawę sprzętu komputerowego
Dzień Otwarty w Poradni POZ w Stoczku Łukowskim

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie jest otwarty na zmieniające się realia oraz potrzeby i oczekiwania pacjentów. Z tego względu w celu poprawy warunków i dostępności  do usług medycznych dla mieszkańców Miasta i Gminy Stoczek Łukowski w I kwartale 2021 roku zainaugurowano prace budowlane obejmujące remont, przebudowę oraz termomodernizację pomieszczeń budynku, w którym zlokalizowana jest: Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Zespół Ratownictwa Medycznego, Rehabilitacja, Apteka oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej. Zadanie swoim zakresem obejmowało trzykondygnacyjny budynek o powierzchni ok. 1600 m2 wraz z rozbudową o nowy szyb windowy oraz zagospodarowaniem terenu i budową parkingu. Wartość inwestycji stanowi kwotę 5,4 mln zł sfinansowaną z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Aby zaprezentować nowoczesne oblicze wyremontowanego budynku i jednocześnie przybliżyć działalność zlokalizowanej w nim Poradni POZ, 24 sierpnia Dyrekcja i Pracownicy SPZOZ w Łukowie zorganizowali  DZIEŃ OTWARTY. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Na wydarzenie licznie przybyli zarówno mieszkańcy Stoczka Łukowskiego, jak i przedstawiciele Powiatu Łukowskiego oraz Samorządu Gminy i Miasta Stoczek Łukowski. Zastępca Dyrektora SPZOZ w Łukowie ds. Inwestycji i Remontów Pan Dariusz Orzeł omówił procesy inwestycyjne, które zaszły przez okres trwania remontu obiektu oraz oprowadził przybyłych gości przedstawiając efekty wykonanych prac.
To druga już taka akcja zorganizowana przez łukowski Szpital. W lipcu Dzień Otwarty odbył się także w nowo wybudowanej Poradni POZ w Wojcieszkowie, która wraz z Poradnią w Stoczku Łukowskim wchodzi w skład struktury organizacyjnej SPZOZ w Łukowie. Pozostałe obiekty Podstawowej Opieki Zdrowotnej łukowskiego Szpitala rozmieszczone są zarówno na terenie miasta Łuków (Al. T. Kościuszki,  ul. Partyzantów), jak i całego powiatu łukowskiego (Gręzówka, Jedlanka, Serokomla, Trzebieszów, Wandów).

Relacja tv: https://telewizja.lukow.pl/2022/08/31/zakonczyl-sie-remont-poradni-poz-w-stoczku-lukowskim/

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA DEKLARACJI I ZAPISÓW DO NASZYCH PORADNI!!!
22/22 Sukcesywna dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla SPZOZ w Łukowie

Ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow

Składanie ofert do dnia: 26 sierpnia 2022 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 26 sierpnia 2022 roku do godziny 10:30
Zmieniamy się dla naszych pacjentów!!!

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie serdecznie zaprasza mieszkańców Powiatu Łukowskiego na DZIEŃ OTWARTY w nowo wyremontowanym budynku, przy ul. J. Piłsudskiego 32 w Stoczku Łukowskim, w którym zlokalizowane będę:
– Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
– Zespół Ratownictwa Medycznego,
– Rehabilitacja,
– Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz
– Apteka
Termin: 24.08.2022 r. (środa), w godz. 15.00-18.00
Podczas spotkania pracownicy Poradni przybliżą Państwu działalność nowego obiektu oraz zaprezentują jego nowoczesne oblicze.
8 milionów dla łukowskiego Szpitala!!!

W dniu 28.02.2022 SPZOZ w Łukowie złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Wsparcie SPZOZ w Łukowie w obszarze chorób zakaźnych” w ramach Działania 11.3 REACT EU – Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło wyniki konkursu i na liście podmiotów, które otrzymają dofinansowanie znalazł się nasz Szpital.

Środki w wysokości 8 mln zł zostaną przeznaczone na przeprowadzenie prac budowlanych w zakresie istniejącego budynku Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego oraz Laboratorium i w 100% sfinansują zaplanowaną inwestycję. Otrzymane fundusze pozwolą na wzrost jakości świadczonych usług i komfortu pacjentów. W ramach inwestycji zaplanowano także zakup sprzętu medycznego poprawiającego jakość pracy, przyspieszającego proces leczenia i diagnostyki oraz ograniczającego zagrożenie epidemiologiczne w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym m.in. zakup RTG, system Real-Time PCR do wykrywania bakterii i wirusów oraz sprzęt informatyczny.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 200 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W sumie do dofinansowania zostało wybranych 29 projektów z 62 spełniających kryteria.