Zapytanie ofertowe na wykonanie płyty fundamentowej pod rezonans magnetyczny.

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik do zapytania ofertowego
  3. Załącznik do formularza oferty
  4. Załącznik – wykaz zrealizowanych robót
  5. Link do projektu budowlanego
  6. Projekt umowy