1

ZO na dostawę materiałów opatrunkowych

Wynik postępowania
24/20 Dostawa leków do SPZOZ w Łukowie (produkty lecznicze i programy lekowe)

ogłoszenie o zamówieniu ogłoszone dn16.12.2020

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

http://portal.smartpzp.pl/spzozlukow/public/postepowanie?postepowanie=11941846

Składanie ofert do dnia: 20 stycznia 2021 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 20 stycznia 2021 roku do godziny 10:30
Zapytanie ofertowe. Materiały zużywalne do analizatora ABL90 Flex PLUS

 
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE CZYNNOŚCI PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ ŚRODOWISKOWEJ

Rozstrzygnięcie konkursu