1

Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w budynku Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Trzebieszowie

Termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła w budynku Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Trzebieszowie
wykonano dzięki współfinansowaniu

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
Kwota dofinansowania w formie pożyczki – 158 339,99 zł