1

Termomodernizacja budynku Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jedlance

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
Kwota dofinansowania w formie pożyczki – 186 411,82 zł