Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dorosłych

KOORDYNATOR OŚRODKA:
mgr Dorota Miernicka

KONTAKT:
tel. (25) 798 2000 do 9, wew. 217
e-mail: osrodek.reh@spzoz.lukow.pl

REJESTRACJA:
Podstawą przyjęcia pacjenta jest skierowanie od lekarza specjalisty (chirurg, ortopeda, neurolog, reumatolog, specjalista rehabilitacji medycznej).Kwalifikacji pacjentów do Ośrodka dokonuje lekarz specjalista rehabilitacji medycznej w każdy piątek w godzinach od 11.00 do 13.00 w budynku Przychodni Specjalistycznej (w gabinecie Poradni Rehabilitacyjnej). Na wizytę kwalifikacyjną pacjent ma obowiązek przynieść ze sobą komplet dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia. Ustalenie terminu przyjęcia odbywa się poprzez telefoniczne powiadomienie pacjenta.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:
W Ośrodku Rehabilitacji Dziennej specjalizujemy się w rehabilitacji:

 • chorób i dysfunkcji narządu ruchu (choroba zwyrodnieniowa stawów i kręgosłupa)
 • zmian przeciążeniowych mięśni, ścięgieł i więzadeł
 • urazów narządu ruchu (w tym urazów i kontuzji sportowych)
 • po zabiegach operacyjnych (w obrębie kręgosłupa, stawów obwodowych, złamaniach kości itp.)
 • w przebiegu schorzeń reumatologicznych i neurologicznych

Rehabilitacja w Ośrodku trwa 3 tygodnie.
Pacjent przebywa w Ośrodku około 3 godzin dziennie.
W ciagu dnia pacjent ma wykonane najczęściej 5 zabiegów.
Na czas trwania zabiegów pacjentowi przysługuje zwolnienie lekarskie.
Przez cały turnus pacjentem opiekuję się jeden fizjoterapueta.

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej wyposażony jest w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny zarówno do kinezyterapii jak i fizykoterapii. W ośrodku pracuje wysoko wykwalifikowany i doświadczony zespół fizjoterapeutów, który stale aktualizuje i wzbogaca swoją wiedzę z zakresu współczesnej fizjoterapii, uczestnicząc w róznego rodzaju kursach i szkoleniach. Profesjonalizm, doświadczenie zawodowe i wysoka kultura osobista kadry, zapewnia wysoki poziom rehabilitacji medycznej.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI:

1. KINEZYTERAPIA:

 • terapia centralnej i obwodowej stabilizacji
 • ortopedyczna terapia manualna Kaltenborna Evjentha
 • terapia manualna (szkoła niemiecka)
 • terapia tkanek miękkich
 • terapia stawu barkowego i kolanowego
 • metoda PNF
 • metoda NDT-Bobath
 • techniki terapeutyczne – punkty spustowe
 • kinesiotaping
 • ćwiczenia czynno – bierne
 • ćwiczenia redresyjne i izometryczne
 • ćwiczenia wspomagane i samowspomagane
 • ćwiczenia czynne w odciążeniu i z oporem
 • mobilizacje i manipulacje
 • wyciągi
 • pionizacja, nauka lokomocji i reedukcja chodu
 • ćwiczenia przyrządowe (nowoczesna bieżnia z systemem odciążenia dla pacjenta, szyny do ćwiczeń biernych dla kończyń górnych i dolnych, rotor elektryczny dla kończyń górnych i dolnych przeznaczony dla pacjentow neurologicznych, rotor treningowy, stół pionizacyjny, aparat do trakcji kręgosłupa).

2. FIZYKOTERAPIA:

 • elektroterapia (galwanizacja, jonoforeza, prądy diadynamiczne, tonoliza, elektrostymulacja, prądy interferencyjne, prądy Traberta, Kotza, ultradźwięki, ultrafonoforeza)
 • pole magnetyczne niskiej częstotliwości (magnetronic), impulsowe pole wielkiej częstotliwości (diatermia krótkofalowa)
 • światłolecznictwo (naświetlanie promieniami IR, laseroterapia punktowa i scaner)
 • masaż wirowy kończyń górnych i dolnych
 • krioterapia miejscowa z użyciem ciekłego azotu

3. MASAŻ:

 • klasyczny leczniczy częściowy i całkowity – ręczny
 • limfatyczny – ręczny
 • limfatyczny – przyrządowy
 • mechaniczny – aquavibron

4. INSTRUKTAŻ ĆWICZEŃ – zalecenia dla pacjenta do kontynuacji w warunkach domowych

5.DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE – edukacja prozdrowotna pacjentów i promowanie zachowań służących utrzymaniu zdrowia.