1

Poradnia Reumatologiczna

Rejestracja osobista

parter Przychodni Specjalistycznej, ul. Doktora A. Rogalińskiego 3
od poniedziałku do piątku 7.00-18.00

Rejestracja telefoniczna

25 798 90 61,
25 798 2000 do 9, wew. 339

Lokalizacja poradni

Przychodnia Specjalistyczna, II piętro

W poradni przyjmują:

  • lek. Wojciech Kręcisz
  • lek. Piotr Winiarski
  • lek. Anna Jasińska