Jak zostać naszym pacjentem?

SPZOZ w Łukowie świadczy usługi medyczne w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Warunkiem świadczenia usług w ramach POZ jest wypełnienie deklaracji do lekarza, pielęgniarki, położnej  wymaganych przez NFZ oraz posiadanie ważnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Deklaracja w formie papierowej
Formularz deklaracji można otrzymać w naszych poradniach lub wydrukować ze strony internetowej. Na formularzu papierowym wymagany jest odręczny podpis pacjenta (wymóg NFZ) dlatego nie można go przesłać faxem ani drogą elektroniczną.

Deklaracje wyboru:
– lekarza
– pielęgniarki
– położnej

E-deklaracja
E-deklarację możesz złożyć przez internet poprzez stronę www pacjent.gov.pl bez konieczności przychodzenia do Poradni. Z rozwijanej listy należy wybrać poradnię  a następnie lekarza, pielęgniarkę i w przypadku kobiet położną. E-deklarację należy wypełnić i wysłać korzystając z profilu zaufanego i Internetowego Konta Pacjenta. To proste – informacje jak to zrobić znajdziesz pod adresem:  https://www.youtube.com/watch?v=9ich87utU9k&t=322s.

Wybór lekarza, pielęgniarki, położnej POZ
Lekarza POZ, pielęgniarkę lub położną możesz wybrać bezpłatnie dwa razy w roku kalendarzowym. Za kolejną zmianę wnosisz opłatę. Nie zapłacisz za kolejną zmianę lekarza, jeśli będzie ona związana:
– ze zmianą Twojego miejsca zamieszkania,
– zamknięciem bądź likwidacją przychodni, w której do tej pory się leczyłeś,
– przejściem na emeryturę lekarza POZ, u którego dotychczas się leczyłeś,
– ukończeniem przez Ciebie lub Twoje dziecko 18 lat.

Naszym pacjentom zapewniamy:
– opiekę lekarską i pielęgniarską, od poniedziałku do piątku, 
– wizyty domowe i patronażowe,
– punkty pobrań materiałów do badan laboratoryjnych,
– badania profilaktyczne.

W godz. 18.00 – 8.00 w dni powszednie oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy, świadczenia zdrowotne udzielane są w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, przy ul. Partyzantów 10 w Łukowie.

BEZPŁATNE BADANIA PROFILAKTYCZNE

Szczegółowe informacje  w linku:
https://www.spzoz.lukow.pl/dla-pacjentow/programy-profilaktyczne/