Oddział Wewnętrzno-Kardiologiczny

ŁÓŻKA – 58, tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej i 2 intensywnej opieki kardiologicznej

LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM
Lek. Beniamin Opolski – specjalista II st° z chorób wewnętrznych, specjalista II st° z pulmonologii

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
mgr piel. Maria Biernacka

KONTAKT Z ODDZIAŁEM
Centrala (25)798 2000 do 9
Ordynator  wew. 328
Gabinet lekarski wew. 252
Dyżurka pielęgniarek (odcinek męski)  wew. 251
Dyżurka pielęgniarek (odcinek damski)  wew. 253
e-mail: wewk@spzoz.lukow.pl

SPECYFIKA ODDZIAŁU

Intensywna opieka medyczna:

 • przewlekła niewydolność oddechowa 
 • stany śpiączkowe 
 • śpiączki metaboliczne 
 • intensywna opieka w świeżym zawale serca 
 • zaburzenia rytmu powodujące niebezpieczne przyspieszenie czynności serca 
 • zaburzenia rytmu powodujące niebezpieczne zwolnienie czynności serca 
 • nagłe zatrzymanie krążenia 
 • wstrząs 
 • obrzęk płuc 
 • zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej i gospodarki wodno-elektrolitowej 
 • ostra niewydolność nerek 
 • prowadzenia żywienia pozajelitowego 

Kardiologia:

 • dyslipidemie 
 • choroba wieńcowa: stabilna, niestabilna;  zawał serca i jego powikłania 
 • niewydolność serca (ostra i przewlekła)
 • wstrząs kardiogenny
 • nadciśnienie tętnicze pierwotne i wtórne 
 • zaburzenia rytmu i przewodzenia 
 • nagłe zatrzymanie krążenia
 • kardiomiopatie (rozstrzeniowia, przerostowa, restrykcyjna) 
 • zapalenia wsierdzia 
 • zapalenie mięśnia sercowego 
 • zapalenie osierdzia 
 • ostre i przewlekłe serce płucne 
 • nadciśnienie płucne 
 • wady serca nabyte 
 • hipotensja i omdlenie 
 • nerwica serca 
 • choroby naczyń obwodowych (miażdżyca zarostowa, choroba Buergera, choroba Raynauda, zapalenie żył powierzchniowych i głębokich) 
 • choroby tętnicy głównej (tętniak aorty, zapalenie aorty i dużych tętnic) 

Pulmonologia:

 • zaburzenia czynności oddychania 
 • zaburzenia układu oddechowego (ostre i przewlekłe)
 • zatorowość płucna 
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc 
 • astma oskrzelowa 
 • alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych 
 • choroby śródmiąższowe płuc 
 • zmiany płucne w przebiegu chorób układowych 
 • nowotwory płuc 
 • zapalenia płuc i opłucnej

Endokrynologia:

 • choroby podwzgórza i przysadki (niedoczynność i nadczynność przysadki) 
 • choroby tarczycy (choroba Gravesa i Basedowa, wole guzowate nadczynne, przełom tarczycowy, niedoczynność tarczycy pierwotna i wtórna) 
 • choroby przytarczyc (nadczynność i niedoczynność) 
 • choroby części endokrynnej i zewnątrzwydzielniczej trzustki 
 • choroby nadnerczy (nadczynność i niedoczynność kory nadnerczy, pierwotna i wtórna) 
 • guz chromochłonny 

Diabetologia:

 • cukrzyca typu 1
 • cukrzyca typu 2 
 • pozostałe typy cukrzycy 
 • powikłania cukrzycy:

   

  • powikłania oczne 
  • nefropatia cukrzycowa 
  • neuropatia cukrzycowa 
  • zmiany w układzie krążenia 
  • nadciśnienie tętnicze w cukrzycy 
  • zespół stopy cukrzycowej 
  • zmiany skórne w przebiegu cukrzycy 
  • zakażenia u chorych z cukrzycą 
 • śpiączki cukrzycowe (hyperoglikemiczna, hyperosmolarna, hyperoglikemiczna) 

Gastrologia:

 • choroby przełyku 
 • choroby żołądka (choroba wrzodowa, dyspepsja niewrzodowa, zapalenie, nowotwory, zespoły poresekcyjne)
 • choroby dwunastnicy (choroba wrzodowa, zapalenie) 
 • choroby trzustki ( przewlekłe, rak) 
 • choroby wątroby (uszkodzenia toksyczne i polekowe, zapalenie przewlekłe, marskość i jej następstwa, nadciśnienie wtórne, puchlina brzuszna, encefalopatia wątrobowa, nowotwory)
 • choroby dróg żółciowych (kamnica zapalenie) 
 • choroby jelit (ostre i przewlekłe zapalenie jelit, zwłaszcza choroba Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego, rak jelita grubego) 
 • postępowanie zachowawcze w krwawieniach z górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego 

Nefrologia:

 • pierwotne i wtórne kłębkowe zapalenie nerek 
 • cewkowo-śródmiąższowe choroby nerek (bakteryjne i abakteryjne) 
 • ostra i przewlekła niewydolność nerek 
 • leczenie farmakologiczne zaburzeń gospodarki kwasowo-zasadowej i wodno-elektrolitowej w chorobach nerek 
 • leczenie hiper- i hiponatremii 
 • leczenie hiper- i hipokalemii 
 • wrodzone choroby układu moczowego (wieotorbielowate zwyrodnienie nerek) 
 • zakażenia układu moczowego 
 • nefropatie w przebiegu chorób układowych rozrostowych i chorób krwi (kolagenozy, szpiczak mnogi, skrobiawica) 

Hematologia:

 • niedokrwistości 
 • skazy krwotoczne nabyte 
 • stany zakrzepowo-zatorowe, trombofilia 
 • przewlekła białaczka limfatyczna 
 • gammapatie (szczególnie szpiczak mnogi) 
 • przewlekła białaczka szpikowa 
 • czerwienica prawdziwa 
 • neutropenia i agranulocytoza 
 • zespoły mielodysplastyczne 
 • gorączka o nieustalonej przyczynie 

Zabiegi:

 • kardiowersja elektryczna
 • kardiowersja farmakologiczna
 • przezskórna (zewnętrzna) stymulacja serca
 • nakłucie opłucnej (punkcja)
 • nakłucie otrzewnej (punkcja)
 • biopsja mostka
 • punkcja stawu kolanowego
 • nakłucie tętnicy
 • cewnikowanie pęcherza moczowego
 • zgłębnikowanie żołądka

Ważniejsze badania wykonywane w oddziale:

 • echo serca
 • 24-godz. badanie EKG metodą Holtera
 • 24-godz. badanie RR metodą Holtera
 • próba wysiłkowa na bieżni ruchomej
 • USG jamy brzusznej, tarczycy, ślinianek