1

Oddział Psychiatryczny

ŁÓŻKA – 50

LEKARZ ORDYNATOR KIERUJĄCY ODDZIAŁEM
Lek. Barbara Szczygielska – Słomiany – specjalista II° z psychiatrii

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
lic. piel. Renata Dźwigała

KONTAKT Z ODDZIAŁEM
Centrala (25)798 2000 do 9
Ordynator  wew. 322
Gabinet lekarski  wew. 313 
Pielęgniarka Oddziałowa wew. 105
Dyżurka pielęgniarek wew. 312
e-mail: psych2@spzoz.lukow.pl

SPECYFIKA ODDZIAŁU

 • zaburzenia otępienne (ch. Alzheimera, otępienia naczyniowe, inne bliżej nieokreślone, mieszane)
 • organiczny zespół amnestyczny
 • zespoły majaczeniowe (niealkoholowe, somatogenne)
 • zaburzenia organiczne spowodowane uszkodzeniem mózgu lub chorobą somatyczną (halucynoza, zab. nastroju, urojeniowe, lękowe, dysocjacyjne, łagodne zaburzenia procesów poznawczych
 • organiczne zaburzenia osobowości i zachowania (zespół po zapaleniu, po wstrząśnieniu mózgu, po innych chorobach uszkadzających mózg
 • zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane przyjmowaniem alkoholu, substancji psychoaktywnych, uspokajających, lotnych rozpuszczalników, innych (zespoły abstynencyjne, majaczenia, zaburzenia psychotyczne, zaburzenia zachowania)
 • schizofrenia (paranoidalna, katatoniczna, przewlekła, hebefreniczna)
 • zaburzenia typu schizofrenii
 • zaburzenia urojeniowe, indukowane zaburzenia urojeniowe
 • zaburzenia psychotyczne ostre
 • Zaburzenia schizoafektywne, inne nieorganiczne psychotyczne
 • choroba afektywna dwubiegunowa (mania, depresja)
 • zaburzenia depresyjne
 • inne zaburzenia nastroju (cyklotymia, dystymia)
 • zaburzenia lękowe (fobie, uogólnione z napadami lęku, lękowo-depresyjne)
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
 • zaburzenia adaptacyjne (ostra reakcja na stres, PTSD)
 • zaburzenia dysocjacyjne
 • zaburzenia somatyzacyjne
 • zaburzenia związane z porodem
 • zaburzenia pozorowane
 • upośledzenia umysłowe
 • zaburzenia psychiczne nieokreślone
 • obserwacja stanu psychicznego

W oddziale wykonywane są badania psychologiczne różnego rodzaju, pacjentom oferowana jest pomoc psychologiczna oraz psychoedukacja. Raz w tygodniu zbiera się społeczność terapeutyczna, gdzie omawiane są sprawy oddziału, posiadamy pracownię zajęć terapeutycznych, porą letnią pacjenci mogą korzystać ze spacerów na terenie placu szpitalnego, grilla, okazyjnie wyjść do kina.