Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

ŁÓŻKA – 6

ORDYNATOR
Lek. Anna Hajduczyńska – specjalista II st° z anestezjologii i intensywnej terapii

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
mgr piel. Izabela Świątek – spec. piel. anestezjologicznego i intensywnej opieki

KONTAKT Z ODDZIAŁEM
Centrala (25)798 2000 do 9
Gabinet lekarski wew. 114
Ordynator wew. 119
Konsola pielęgniarska wew. 115
Pielęgniarka Oddziałowa  wew. 117
e-mail: oit@spzoz.lukow.pl

SPECYFIKA ODDZIAŁU
1. Intensywna Terapia

Procedury główne:

 • leczenie pacjentów z niewydolnością wielonarządową
 • leczenie pacjentów z urazem wielonarządowym
 • leczenie pacjentów we wstrząsie
 • leczenie zatruć

Procedury szczegółowe:

 • terapia wentylacyjna
 • ciągła terapia nerkozastępcza
 • terapia aminami katecholowymi
 • leczenie przeciwobrzękowe w patologiach OUN
 • zaawansowana terapia antybiotykowa w oparciu o posiewy materiału pobieranego metodami inwazyjnymi i nieinwazyjnymi
 • leczenie żywieniowe do i pozajelitowe
 • leczenie krwotoków z zastosowaniem najnowszych preparatów substytucyjnych

2. Anestezjologia

Procedury główne:

 • znieczulenie ogólne wziewne
 • całkowite znieczulenie dożylne
 • znieczulenie złożone
 • znieczulenie regionalne: blokady centralne pojedyncze i ciągłe, znieczulenia splotów i pni nerwowych
 • zeczenie pooperacyjne w sali wybudzeń
 • analgezja porodów