Zakład Diagnostyki Obrazowej

KIEROWNIK
lek. Monika Rago – specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Rejestracja i wydawanie wyników
Pracownie:
TK – Tomografii Komputerowej
MRI – Rezonansu Magnetycznego
EEG – Elektroencefalografii
RTG – Rentgenodiagnostyki
USG – Ultrasonografii
Mammografii
Audiometrii 

UWAGA!!! W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI REZYGNACJI Z WIZYTY PROSIMY O NIEZWŁOCZNE POWIADOMIENIE REJESTRACJI!!!