Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi

KIEROWNIK
mgr Jadwiga Uss

LOKALIZACJA
Budynek główny szpitala, piętro I

KONTAKT
(25)798 2000 do 9, wew. 275
Tel/FAX (25) 798 29 74

Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi dysponuje nowoczesną metodyką badań i wykwalifikowaną kadrą. Zapewniamy Państwu dokładne i wiarygodne wyniki badań autoryzowane przez diagnostów laboratoryjnych. Badania bezpłatne wykonywane są na podstawie skierowania z poradni specjalistycznych. Badania płatne bez skierowania przeprowadzone są na życzenie  pacjenta. Pracownia dysponując bankiem krwi, zajmuję się również zaopatrzeniem w krew i jej składniki wszystkich potrzebujących chorych, przebywających w oddziałach szpitalnych.
Merytoryczny nadzór nad naszą działalnością sprawuje Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.

Zakres badań:

  • oznaczanie grup krwi z układu AB0 i antygen D z układu Rh
  • przeglądowe badanie przeciwciał do antygenów krwinek czerwonych u kobiet w ciąży
  • badania kwalifikujące do podania immunoglobuliny anty-D w ramach profilaktyki konfliktu serologicznego w antygenie D z układu Rh
  • BTA (bezpośredni test antyglobulinowy)
  • próba zgodności między biorcą i dawcą przed przetoczeniem krwi