1

Kadra Zarządzająca

Dyrektor SPZOZ w Łukowie – lek. med. Mariusz Furlepa
Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno- Eksploatacyjnych – Marek Zalewski
Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji i Remontów – Dariusz Orzeł
Pielęgniarka Naczelna – Maria Posiadała
Główny Księgowy – Anna Celińska – Mysław