1

Regulamin odwiedzin

Łuków dn. 25.05.2022 r.

Ze względu na trwający stan zagrożenia epidemiologicznego rekomenduje się poniższe zasady odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w SPZOZ w Łukowie.

  1. Odwiedziny pacjentów odbywają się we wszystkie dni tygodnia.
  2. Jednoczasowo u pacjenta może przebywać 1 osoba odwiedzająca, a w szczególnych sytuacjach za zgodą lekarza kierującego oddziałem lub innego lekarza oddziału – 2 osoby.
  3. Czas odwiedzin nie powinien przekraczać 2 godzin.
  4. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do noszenia maseczki zakrywającej nos i usta przez cały czas przebywania na terenie podmiotu leczniczego.
  5. Przed wejściem i po wyjściu  z oddziału obowiązuje dezynfekcja rąk.
  6. Należy zachować bezpieczną odległość od innych osób przebywających w sali chorych- m.in 1,5 m.
  7. Osoby z objawami infekcji, przeziębienia (katar, gorączka, kaszel) nie mogą odwiedzać pacjentów.
  8. W Oddziale Dziecięcym przy dziecku może przebywać jeden opiekun. Zaleca się, aby opiekunowie nie zmieniali się podczas opieki nad dzieckiem.