Jak zostać objętym opieką lekarza, pielęgniarki i położnej?

  • Nie zapisałeś/aś się jeszcze do lekarza?

Jeśli chcesz zostać objęty/a opieką jednego z lekarzy naszego Zakładu wystarczy, że zgłosisz się do rejestracji naszej Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej, gdzie przyjmuje wybrany przez ciebie lekarz i wypełnisz na miejscu deklarację. Zgłaszając się weź ze sobą dokument tożsamości i PESEL.

  • Chcesz przepisać się do naszego lekarza?

Jeśli chcesz zostać objęty/a opieką jednego z lekarzy naszego Zakładu, a jesteś już zapisany/a u lekarza spoza zakładu, wystarczy, że zgłosisz się do rejestracji naszej Poradni POZi, wypełnisz deklarację wpisując wybranego przez ciebie lekarza oraz podpiszesz rezygnację z opieki dotychczasowego lekarza. O rezygnacji powiadomimy za ciebie twojego dotychczasowego lekarza. Zgłaszając się weź ze sobą dokument tożsamości i PESEL. 

  • Chcesz zapisać do naszego lekarza członków twojej rodziny i inne osoby będące pod twoją opieką prawną?

Jeśli chcesz, aby członek twojej rodziny, czy inna osoba będąca pod twoją opieką prawną został objęty/a opieką jednego z lekarzy naszego Zakładu, wystarczy, że zgłosisz się z rodzinną książeczką ubezpieczeniową się do naszej Poradni POZ, gdzie przyjmuje wybrany przez ciebie lekarz i wskazane przez ciebie osoby zostaną do niego zapisane. Zgłaszając się weź ze sobą dokument tożsamości i PESEL oraz PESEL osoby, którą chcesz zapisać.

  • Pamiętaj, że …

Masz prawo zmienić lekarza nie częściej niż dwa razy w roku.

Jak skorzystać z porady lekarza

  • Jak się zarejestrować?

Wystarczy, że zgłosisz się do Poradni POZ osobiście lub zarejestrujesz się telefonicznie, przez członków rodziny lub osoby trzecie. Przy rejestracji należy okazać dowód ubezpieczenia potwierdzający uprawnienia do bezpłatnych świadczeń, np. ważną legitymację ubezpieczeniową, ostatni odcinek renty/emerytury, zaświadczenia płatnika składek, odpowiednie deklaracje ZUS/KRUS. Przy rejestracji nasz pracownik wyznaczy datę i godzinę wizyty lekarskiej oraz poinformuje cię o tym.

  • Jeśli lekarz, do którego jesteś zapisany nie przyjmuje

Zawsze możesz skorzystać z porady innego lekarza przyjmującego w Poradni.

  • Jeśli Poradnia Dziecięca po południu jest nieczynna

Poza godzinami pracy Poradni Dziecięcej możesz skorzystać z porady lekarza w POZ aktualnie dyżurującej. Informacje na ten temat uzyskasz w swojej Poradni. Natomiast w godz. od 18.00 do 8.00, w soboty w godz. 12.00 do 8.00 oraz w niedziele i święta świadczenia zdrowotne udzielane są w ramach pomocy nocnej.