e-Skierowanie

Czym jest e-skierowanie

E-skierowanie to elektroniczny dokument w postaci cyfrowej, dzięki któremu pacjent może otrzymać skierowanie na leczenie specjalistyczne lub do szpitala. E-skierowanie umożliwia pełną, elektroniczną obsługę procesu skierowania na leczenie – od momentu wystawienia skierowania do momentu jego realizacji. 

Najważniejsze zmiany związane z wprowadzeniem e-Skierowania:

 1. Brak papierowego dokumentu skierowania. Dokumentem, który wystawia lekarz lub inny uprawniony pracownik medyczny jest dokument elektroniczny. Dokument ten jest podpisywany podpisem elektronicznym (certyfikatem ZUS, Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym).
 2. Pacjent podczas konsultacji lekarskiej może otrzymać: 
  • wydruk informacyjny z danymi niezbędnymi do rejestracji na wizytę;
  • SMS’a, w którym podany będzie czterocyfrowy kod dostępowy. W celu realizacji e-Skierowania w wybranym podmiocie leczniczym, pacjent podaje kod dostępowy wraz ze swoim numerem PESEL;
  • e-maila, w którym będzie dostępny wydruk informacyjny w postaci pliku .pdf. W celu realizacji e-Skierowania w wybranym podmiocie leczniczym, pacjent podczas rejestracji na wizytę udostępnia personelowi placówki telefon / tablet, na którym wyświetlony jest wydruk informacyjny, w celu sczytania kodu kreskowego lub podaje czterocyfrowy kod dostępowy, który znajduje się na wydruku oraz swój numer PESEL.
 3. Pacjent z wydrukiem informacyjnym skierowania będzie mógł zapisać się do specjalisty zarówno w placówce obsługującej już e-Skierowania (postać e-Skierowania) jak i w każdej pozostałej (postać tradycyjnego „papierowego” skierowania, w momencie gdy wydruk informacyjny został opatrzony podpisem wystawcy).
 4. W celu otrzymywania danych dostępowych do e-Skierowania za pomocą SMS lub e-mail, pacjent w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) ma możliwość zaznaczenia opcji powiadomień wybranym sposobem. IKP jest dostępne pod adresem https://pacjent.gov.pl. Do zalogowania się niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego.
 5. Podczas wystawiania e-Skierowania, należy zwrócić uwagę czy wszystkie dane, które powinny się znaleźć na skierowaniu, faktycznie zostały na nim zawarte, tj. dane dotyczące podmiotu, w którym wystawiono e-Skierowanie, dane osoby wystawiającej e-Skierowanie, dane pacjenta oraz dane właściwe dla danego typu skierowania. 

Na co można wystawić e-skierowanie:

 • ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych
 • leczenie szpitalne w szpitalu, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
 • badania medycyny nuklearnej finansowane ze środków publicznych oraz ze środków innych niż środki publiczne
 • badania tomografii komputerowej (TK) finansowane ze środków publicznych oraz ze środków innych niż środki publiczne
 • badania rezonansu magnetycznego (MR) finansowane ze środków publicznych
 • badania endoskopowe przewodu pokarmowego finansowane ze środków publicznych
 • badania echokardiograficzne płodu finansowane ze środków publicznych
 • pozytonowa tomografia emisyjna (PET) finansowana ze środków publicznych
 • rehabilitację leczniczą u świadczeniodawcy, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Co zyskasz dzięki e-skierowaniu

 • nie musisz dostarczać skierowania osobiście w terminie 14 dni — wystarczy rejestrując się osobiście lub telefonicznie podać 4-cyfrowy kod i PESEL (to ważne szczególnie dla osób samotnych i schorowanych)
 • nie będziesz wracać do lekarza z powodu nieczytelności ręcznie wypisanego dokumentu
 • nie zgubisz e-skierowania i nie trafi w niepowołane ręce — jest zapisane na Internetowym Koncie Pacjenta; świadczeniodawca zawsze może odtworzyć kod e-skierowania, które wystawił, a Ty możesz sprawdzić kod na swoim IKP
 • możesz (Ty lub upoważniona przez Ciebie osoba) śledzić historię leczenia na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) i w każdym momencie sprawdzić historię e-skierowań
 • zmniejszą się kolejki spowodowane tym, że pacjenci zapisują się do kilku placówek na podstawie jednego skierowania — po dokonaniu pierwszego zapisu e-skierowanie zostanie automatycznie przypisane do placówki i nie będzie można go jednocześnie zarejestrować w innej

e-Skierowanie tak samo jak było w przypadku skierowań w postaci papierowej wskazuje rodzaj placówki do której musi się udać pacjent np. poradnia chirurgiczna. Pacjent nie jest kierowany do konkretnego podmiotu i sam może zadecydować gdzie chce się zapisać.