e-Rejestracja

Portal E-Rejestracja umożliwia pacjentom rezerwację terminu wizyty drogą elektroniczną do Poradni Specjalistycznych oraz pracowni diagnostycznych. 
W celu skorzystania z modułu e-Rejestracji należy założyć konto poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod linkiem https://erejestracja.spzoz.lukow.pl lub w zakładce Portal Pacjenta e-Rejestracja (w prawnym górnym rogu strony internetowej  Szpitala). Niezbędne jest podanie adresu poczty mail’owej ze względu na przesłanie wiadomości do zatwierdzenia rejestracji. Po zalogowaniu się do e-Rejestracji pacjent wybiera rodzaj poradni lub pracowni. Po wyborze odpowiedniego dnia wraz z godziną pozostaje jedynie wysłanie rezerwacji. Wiadomość o zatwierdzonym terminie dociera do pacjenta drogą mailową. 
Pacjent zobowiązany jest do dostarczenia skierowania w formie papierowej w ciągu 14 dni od ustalenia daty wizyty w celu ostatecznego potwierdzenia rejestracji. Niedostarczenie skierowania w wymaganym terminie powoduje odwołanie rezerwacji wizyty. Przed skorzystaniem z portalu Pacjent musi zapoznać się z Regulaminem korzystania z Rejestracji Internetowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie, dostępnym podczas tworzenia konta.
Dla zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych wymagana jest wizyta w Przychodni Specjalistycznej  SPZOZ w Łukowie z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Potwierdzenie zgodności danych umożliwi ponadto pełny dostęp  do systemu tj. do dokumentacji medycznej: wykonanych badań laboratoryjnych oraz kart informacyjnych z leczenia szpitalnego.