1

26/22 Dostawa sprzętu backup i utm na potrzeby SPZOZ w Łukowie

Ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow

Składanie ofert do dnia: 18 października 2022 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 18 października 2022 roku do godziny 10:30
25/22 Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZOZ w Łukowie

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow

Składanie ofert do dnia: 20 października 2022 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 20 października 2022 roku do godziny 10:30
21/22 Dostawa testów i odczynników laboratoryjnych i bakteriologicznych wraz z dzierżawą aparatów do SPZOZ w Łukowie

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow

Składanie ofert do dnia: 19 października 2022 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 19 października 2022 roku do godziny 10:30
24/22 Przegląd i konserwacja sprzętu medycznego na potrzeby SPZOZ w Łukowie

Ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow

Składanie ofert do dnia: 23 wrzesień 2022 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 23 wrzesień 2022 roku do godziny 10:30
22/22 Sukcesywna dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla SPZOZ w Łukowie

Ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow

Składanie ofert do dnia: 26 sierpnia 2022 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 26 sierpnia 2022 roku do godziny 10:30