9/21 Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych powstałych z działalności SPZOZ w Łukowie

ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow/public/postepowanie?postepowanie=17007812

Składanie ofert do dnia: 30 czerwca 2021 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 30 czerwca 2021 roku o godzinie 10:30
8/21 Sukcesywna dostawa środków czystościowych i sprzętu do utrzymania czystości do SPZOZ w Łukowie

Ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow/public/postepowanie?postepowanie=16948610

Składanie ofert do dnia: 6 lipca 2021 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 6 lipca 2021 roku o godzinie 10:30
7/21 „Dostawę sprzętu medycznego dla SPZOZ w Łukowie w ramach projektu unijnego pod tytułem: „Doposażenie SPZOZ w Łukowie w sprzęt medyczny”

Ogłoszenie o zamówieniu

Sprostowanie do ogłoszenia

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow/public/postepowanie?postepowanie=16793957

Składanie ofert do dnia: 20 lipca 2021 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 20 lipca 2021 roku o godzinie 10:30
6/21 ODBIÓR, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE LUB ODZYSK ODPADÓW MEDYCZNYCH POWSTAŁYCH Z DZIAŁALNOŚCI SPZOZ W ŁUKOWIE

Ogłoszenie

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow/public/postepowanie?postepowanie=16396469

Składanie ofert do dnia: 11 czerwca 2021 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 11 czerwca 2021 roku o godzinie 10:30
5/21 Dostawa rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem infrastruktury technicznej

Ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow/public/postepowanie?postepowanie=16330261

Składanie ofert do dnia: 1 lipca 2021 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 1 lipca 2021 roku o godzinie 10:30