1

15/20 USŁUGA TRANSPORTU PRÓBEK MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO ORAZ DROBNYCH OPAKOWAŃ LEKÓW PRZY POMOCY RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH POCZTY PNEUMATYCZNEJ ITMB (Instalacji Transportu Materiału Biologicznego)

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ i wzór umowy

Załączniki do SIWZ

3a. Projekt BW ogólnobudowlany

3b. Projekt BW konstrukcyjny

3c. Projekt BW instalacji sanitarnych

3d. Projekt BW instalacji elektrycznych

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Odpowiedzi na pytania 21.07.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 23

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 27.07.2020

Ogłoszenie o wyniku postępowania – unieważnienie

 

 

 

 

 

 
14 20 Odbiór, transport i unieszkodliwianie lub odzysk odpadów medycznych powstałych z działalności SPZOZ w Łukowie

Ogłoszenie o zamówieniu 14 20

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyniku postępowania
13 20 Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do SPZOZ w Łukowie

Ogłoszenie o zamówieniu 13 20

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Odpowiedzi na pytania

zalacznik nr 2 do SIWZ po zmianie

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyniku postępowania
12/20 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY SPZOZ W ŁUKOWIE

ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ i załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANA SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

ogłoszenie o wyniku

 
11/20 Sukcesywną dostawę artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych

Pełna nazwa postępowania:

Sukcesywną dostawę artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla SPZOZ w Łukowie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ i załączniki

Odpowiedzi na pytania

Zbiorcze zestawienie ofert

ogłoszenie o wyniku