04/22 Świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z najmem bielizny szpitalnej na potrzeby SPZOZ w Łukowie

Ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow

Składanie ofert do dnia: 4 marca 2022 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 4 marca 2022 roku do godziny 10:30
3/22 DOSTAWA LEKÓW DO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁUKOWIE (Enoksaparyna, kontrasty i materiały zużywalne do pracowni Rezonansu Magnetycznego, produkty lecznicze i programy lekowe)

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow/public/postepowanie?postepowanie=25637770

Składanie ofert do dnia: 24 lutego 2022 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 24 lutego 2022 roku do godziny 10:30
2/22 Objęcie nadzorem autorskim w zakresie modułów oprogramowania aplikacyjnego InfoMedica/AMMS

ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow/public/lista_przetargow

Składanie ofert do dnia: 14 lutego 2022 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 14 lutego 2022 roku do godziny 10:30
1/22 Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii obiektów SPZOZ w Łukowie

Ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow/public/postepowanie?postepowanie=24915779

Składanie ofert do dnia: 17 lutego 2022 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 17 lutego 2022 roku do godziny 10:30
16/21 Dostawa preparatów do dezynfekcji do SPZOZ w Łukowie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej Smart PZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow/public/postepowanie?postepowanie=23843647

Składanie ofert do dnia: 5 stycznia 2022 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 5 stycznia 2022 roku o godzinie 10:30