1

6/21 ODBIÓR, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE LUB ODZYSK ODPADÓW MEDYCZNYCH POWSTAŁYCH Z DZIAŁALNOŚCI SPZOZ W ŁUKOWIE

Ogłoszenie

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow/public/postepowanie?postepowanie=16396469

Składanie ofert do dnia: 11 czerwca 2021 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 11 czerwca 2021 roku o godzinie 10:30
5/21 Dostawa rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem infrastruktury technicznej

Ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow/public/postepowanie?postepowanie=16330261

Składanie ofert do dnia: 1 lipca 2021 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 1 lipca 2021 roku o godzinie 10:30
04/21 Dostawa leków do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie (pakiety nr 11,17,18,21,25,26,28,29,62,77 powtórzone)

Ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow/public/postepowanie?postepowanie=14393009

Składanie ofert do dnia: 15 kwietnia 2021 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 15 kwietnia 2021 roku o godzinie 10:30
03/21 Budowa poradni POZ w Wojcieszkowie

ogłosznie o zamówieniu

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow/module/postepowanie

Składanie ofert do dnia: 16 kwietnia 2021 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert  dnia: 16 kwietnia 2021 roku o godzinie 10:30

 
02/21 Dostawa drobnego sprzętu medycznego do SPZOZ w Łukowie

Ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow/public/postepowanie?postepowanie=13536162

Składanie ofert do dnia: 10 marca 2021 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 10 marca 2021 roku do godziny 10:30