1

Ubezpieczenie SPZOZ w Łukowie

Ogłoszenie na ubezpieczenie szpitala

https://suprabrokers.pl/przetargi-medycyna/usluga-ubezpieczenia-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-w-lukowie-siwz-nr-163-2020-n-lukow/
20/20 DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH DO SPZOZ W ŁUKOWIE

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ i załączniki

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

odpowiedzi na pytania

Sprostowanie odpowiedzi do pytania

Zbiorcze zestawienie ofert.

ogłoszenie o wyniku postępowania
19/20 DOSTAWA PALIW DO POJAZDÓW I URZĄDZEŃ SPZOZ W ŁUKOWIE

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ i załączniki

Zbiorcze zestawienie ofert

ogłoszenie o wyniku postępowania
17/20 Modernizacja oświetlenia terenu SPZOZ w Łukowie na oświetlenie w technologii LED

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ i załączniki

Odpowiedzi na pytania

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 
18/20 USŁUGA TRANSPORTU PRÓBEK MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO ORAZ DROBNYCH OPAKOWAŃ LEKÓW PRZY POMOCY RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH POCZTY PNEUMATYCZNEJ ITMB (Instalacji Transportu Materiału Biologicznego)

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ i wzór umowy

Załączniki do SIWZ

3a. Projekt BW ogólnobudowlany

3b. Projekt BW konstrukcyjny

3c. Projekt BW instalacji sanitarnych

3d. Projekt BW instalacji elektrycznych

Odpowiedzi na pytania 11.08.2020

Ogłoszenie o wyniku postępowania-unieważnienie