1

29/22 PRZEGLĄD I KONSERWACJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA POTRZEBY SPZOZ W ŁUKOWIE

Ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow

Składanie ofert do dnia: 30 listopada 2022 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 30 listopada 2022 roku do godziny 10:30
28/22 Dostawa testów i odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów do SPZOZ w Łukowie

ogłoszenie o zamówieniu 2022-OJS216-620751-pl

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow

Składanie ofert do dnia: 5 grudnia 2022 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 5 grudnia 2022 roku do godziny 10:30
26/22 Dostawa sprzętu backup i utm na potrzeby SPZOZ w Łukowie

Ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow

Składanie ofert do dnia: 18 października 2022 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 18 października 2022 roku do godziny 10:30
25/22 Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZOZ w Łukowie

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow

Składanie ofert do dnia: 20 października 2022 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 20 października 2022 roku do godziny 10:30
21/22 Dostawa testów i odczynników laboratoryjnych i bakteriologicznych wraz z dzierżawą aparatów do SPZOZ w Łukowie

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow

Składanie ofert do dnia: 19 października 2022 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 19 października 2022 roku do godziny 10:30