11/24 Dostawa sprzętu jednorazowego użytku i drobnego sprzętu laboratoryjnego do SPZOZ w Łukowie

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia e-zamówienia

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet

https://spzozlukow.ezamawiajacy.pl/pn/SPZOZLUKOW/demand/164914/notice/public/details

Składanie ofert do dnia: 15 lipca 2024 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 15 lipca 2024 roku o godzinie 10:30
16/24 Dostawa serwera na potrzeby SPZOZ w Łukowie

ogłoszenie o zamówieniu e-zamawiający

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet

https://spzozlukow.ezamawiajacy.pl/pn/SPZOZLUKOW/demand/notice/public/133473/details

Składanie ofert do dnia: 1 lipca 2024 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 1 lipca 2024 roku o godzinie 10:30
14/24 Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby bloku operacyjnego SPZOZ w Łukowie w ramach projektu „Przebudowa, modernizacja oraz doposażenie SOR i pracowni diagnostycznych”

Ogłoszenie o zamówieniu TED

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia TED

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet

https://spzozlukow.ezamawiajacy.pl/pn/SPZOZLUKOW/demand/notice/public/132164/details

Składanie ofert do dnia: 27 czerwca 2024 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 27 czerwca 2024 roku o godzinie 10:30
12/24 Przegląd i konserwacja sprzętu medycznego na potrzeby SPZOZ w Łukowie

Ogłoszenie o zamówieniu e-zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia e-zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 e-zamówienia

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet

https://spzozlukow.ezamawiajacy.pl/pn/SPZOZLUKOW/demand/161021/notice/public/details

Składanie ofert do dnia: 20 czerwca 2024 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 20 czerwca 2024 roku o godzinie 10:30
15/24 Przebudowa i modernizacja pracowni RTG w ramach projektu „Przebudowa, modernizacja oraz doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i pracowni diagnostycznych

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia e-zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 e-zamowienia

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet

https://spzozlukow.ezamawiajacy.pl/pn/SPZOZLUKOW/demand/notice/public/131188/details

Składanie ofert do dnia: 28 czerwca 2024 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 28 czerwca 2024 roku o godzinie 10:30